RODO

Przepisy RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quadrant Marine Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Helska 14, 81-056 Gdynia

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków

wynikających z umowy zlecenia, ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku

pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową zleceniem, ze

stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

4) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony

danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),

jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/

Pana narusza przepisy RODO,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich

nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy zlecenia, umowyo pracę i związanych

z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

8) Przetwarzane dane:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Dane kontaktowe, adres, Tel

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

pl_PLPolish
en_USEnglish pl_PLPolish